Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа


Проект № BGCULTURE-1.001-0036 „Международно културно сътрудничество за експониране на театралното наследство“, по процедура BGCULTURE-1.001 - Първа покана за набиране на проектни предложения по резултат 1 "Подобрено управление на културното наследство", подрезултат 1.1 "Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места", от Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия.

www.eeagrants.org  / www.norwaygrants.org